Imię*

Nazwisko*

Tytuł*

Płeć*

Telefon kontaktowy*

Adres mail*

NPWZ*

Miejsce pracy*

Stanowisko*

Wybieram udział*
Konferencja Fee + wyżywienie - 600 pln netto - 738 pln bruttoKonferencja Fee + nocleg pok 2os. + wyżywienie - 950 pln netto - 1168,50 pln bruttoKonferencja Fee + nocleg pok 1os. + wyżywienie - 1300 pln netto - 1599 pln brutto

Prefereowany Hotel*


Pokoje w Hotelu Król Kazimierz zostały wyczerpane. Prosimy o wybór z pozostałych hoteli.

Faktura

NIP

Nazwa / Imię i nazwisko

Ulica

Nr domu/mieszkania

Kod pocztowy

Miasto

Województwo

Uwagi, dodatkowe informacje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do rejestracji na Konferencje (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101.
Choć podanie danych osobowych jest dobrowolne, to jednak nieudzielenie zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb niezbędnych do rejestracji na Konferencję uniemożliwia rejestrację przez internet.

TAK* (zgoda konieczna przy rejestracji przez internet)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej w celach marketingowych i edukacyjnych przez firmę RFLOW oraz udostępnianie ich podmiotom trzecim w tożsamych celach.
TAK

Zapoznałem się z regulaminem Konferencji i jednocześnie go akceptuje.
Akceptuje regulamin*

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.