Program Konferencji
„Alergologia i Dermatoimmunologia Dzieci i Dorosłych”
Kazimierz Dolny, 9-11 maja 2019

9 maja 2019 (czwartek)

Dzień 1 – Czwartek – 9 maja 2019
10:00 – 15:00 Rejestracja uczestników Kursów i Konferencji
15:00 – 15:50 Sesja Inauguracyjna
15:00 – 15:10 Otwarcie konferencji
Prof. Katarzyna Woźniak, Prof. Iwona Flisiak, Prof. Cezary Kowalewski
15:50 – 17:40 Sesja 1 – Dermatologia wieku dziecięcego I
17:40 – 17:55 Przerwa
17:55 – 19:45 Sesja 2 – Diagnostyka chorób skóry
20:00 Kolacja

 

15:00 – 15:50 Sesja Inauguracyjna
15:00 – 15:10 Otwarcie konferencji
Prof. Katarzyna Woźniak, Prof. Iwona Flisiak, Prof. Cezary Kowalewski
15:10 – 15:30 Nowoczesna diagnostyka alergii pokarmowych
Prof. Urszula Demkow
15:30 – 15:50 Hormonalne leczenie zastępcze, a starzenie się skóry
Prof. Włodzimierz Baranowski

 

15:50 – 17:40 Sesja 1
Dermatologia wieku dziecięcego I
Prof. Joanna Maj, Prof. Ligia Brzezińska – Wcisło, Dr Danuta Rosińska – Borkowska
15:50 – 16:10 Ziarniniak obrączkowaty u dzieci – obraz kliniczny i możliwości terapeutyczne
Prof. Grażyna Chodorowska
16:10 – 16:30 Twardzina ograniczona u dzieci
Prof. Dorota Krasowska
16:30 – 16:50 Erytrodermie u dzieci
Prof. Joanna Maj
16:50 – 17:10 Świerzb i wszawica u dzieci
Dr hab. Agnieszka Owczarczyk – Saczonek
17:10 – 17:30 Bezpieczeństwo stosowania leków w ciąży i w czasie laktacji
Prof. Ligia Brzezińska – Wcisło
17:30 – 17:40 Dyskusja
17:40 – 17:55 Przerwa kawowa

 

17:55 – 19:45 Sesja 2
Diagnostyka chorób skóry
Prof. Zygmunt Adamski, Dr hab. Monika Bowszyc – Dmochowska
17:55 – 18:15 Wartość diagnostyczna ultrasonografii wysokiej rozdzielczości w AZS
Dr hab. Adriana Polańska
18:15 – 18:35 Znaczenie przeciwciał w diagnozowaniu i monitorowaniu kiły
Dr Iwona Rudnicka
18:35 – 18:55 Aktualne standardy diagnostyki i leczenia boreliozy
Prof. Iwona Flisiak
18:55 – 19:15 Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna autoimmunizacyjnych chorób pęcherzowych
Dr hab. Justyna Gornowicz – Porowska
19:15 – 19:35 Oblicza histologiczne osutek polekowych
Dr hab. Monika Bowszyc – Dmochowska
19:35 – 19:50 Dyskusja
20:15 Kolacja

 


 

10 maja 2019 (piątek)

Dzień 2 – Piątek – 10 maja 2019
08:00 – 09:00 Śniadanie
08:00 – 15:00 Rejestracja uczestników Konferencji
09:00 – 10:10 Sesja 3 – Alergia kontaktowa
10:10 – 11:20 Sesja 4 – Dermatologia wieku dziecięcego II
11:20 – 11:40 Przerwa kawowa
11:40 – 13:15 Sesja 5 – Terapia chorób skóry
13:15 – 14:15 Obiad
14:15 – 15:05 Sesja 6 – Sesja firmy BERLIN – CHEMIE
15:05 – 16:35 Sesja 7 – Na pograniczu alergologii
16:35 – 16:50 Przerwa kawowa
16:50 – 18:20 Sesja 8 – Aspekty interdyscyplinarne
20:20 Kolacja

 

09:00 – 10:10 Sesja 3
Alergia kontaktowa
Prof. Beata Kręcisz, Prof. Radosław Śpiewak
09:00 – 09:20 Przetrwałe reakcje w testach alergicznych
Prof. Beata Kręcisz
09:20 – 09:40 Nadwrażliwość na substancje zapachowe
Dr. Elżbieta Grubska – Suchanek
09:40 – 10:00 Metale w kosmetykach
Prof. Radosław Śpiewak
10:00 – 10:10 Dyskusja

 

10:10 – 11:20 Sesja 4
Dermatologia wieku dziecięcego II
Prof. Anna Woźniacka, Prof. Barbara Zegarska
10:10 – 10:30 Toczeń rumieniowaty u noworodków
Prof. Anna Woźniacka
10:30 – 10:50 Zmiany paznokciowe u dzieci
Prof. Wojciech Baran
10:50 – 11:10 Współczesne zagrożenie grzybicami dermatofitowymi u dzieci
Prof. Zygmunt Adamski
11:10 – 11:20 Dyskusja
11:20 – 11:40 Przerwa kawowa

 

11:40 – 13:20 Sesja 5
Terapia chorób skóry
Prof. Andrzej Kaszuba, Prof. Adam Reich
11:40 – 12:00 Nowe trendy w leczeniu trądziku różowatego
Prof. Adam Reich
Wykład wsparty grantem naukowym firmy GALDERMA
12:00 – 12:20 Leki tradycyjne i biologiczne w AZS
Prof. Andrzej Kaszuba
12:20 – 12:50 Rytuksymab w pęcherzycy – od patogenezy do skutecznego i bezpiecznego leczenia
Prof. Katarzyna Woźniak
12:50 – 13:00 Immunologia nowotworów skóry
Prof. Witold Owczarek
13:00 – 13:15 Dyskusja
13:15 – 14:15 Obiad

 

14:15 – 15:05 Sesja 6
Sesja firmy BERLIN – CHEMIE

 

15:05 – 16:35 Sesja 7
Na pograniczu alergologii
Prof. Magdalena Lange, Prof. Romuald Olszański
15:05 – 15:25 Reakcje anafilaktyczne u chorych na mastocytozę
Prof. Magdalena Lange
15:25 – 15:45 Obraz chorób alergicznych w genodermatozach
Prof. Cezary Kowalewski
15:45 – 16:05 Skórne reakcje alergiczne w przebiegu chorób tropikalnych
Prof. Romuald Olszański
16:05 – 16:25 Pokrzywka jako objaw chorób systemowych
Prof. Magdalena Czarnecka – Operacz
16:25 – 16:35 Dyskusja
16:35 – 16:50 Przerwa kawowa

 

16:50 – 18:20 Sesja 8
Aspekty interdyscyplinarne
Prof. Waldemar Placek, Prof. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
16:50 – 17:10 Związek polimorfizmów genu IL-6 oraz STAT-3 z chłoniakami pierwotnie skórnymi T-komórkowymi
Prof. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
17:10 – 17:30 Pemfigoid, a choroby internistyczne
Dr Agnieszka Kalińska – Bienias
17:30 – 17:50 Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka (EBA) jako schorzenie skórno-jelitowe
Prof. Marian Dmochowski
17:50 – 18:10 Przeciwciała ANA, a nowe kryteria rozpoznania SLE
Prof. Waldemar Placek
18:10 – 18:20 Dyskusja
20:20 Kolacja

 


 

11 maja 2019 (sobota)

Dzień 3 – Sobota – 11 maja 2019
08:00 – 09:00 Śniadanie
09:00 – 11:15 Sesja 9 – Dylematy w dermatologii i alergologii
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 13:00 Sesja 10 – Dermatologia wieku dziecięcego III
13:05 Zakończenie konferencji
13:10 – 14:10 Kurs praktyczny – Czy jesteś bezpieczny, czyli jak reagować w sytuacji zagrożenia?

KURS DOSTOSOWANY DO ZAWODU LEKARZA

Operator sił specjalnych „Igor”

 

09:00 – 11:15 Sesja 9
Dylematy w dermatologii i alergologii
Prof. Joanna Narbutt, Dr hab. Anna Lis – Święty
09:00 – 09:20 Czy szczepienia są bezpieczne u chorych na choroby autoimmunizacyjne i alergiczne skóry?
Dr hab. Aneta Osuch – Nitsch
09:20 – 09:40 Czy zabiegi estetyczne są bezpieczne u chorych na choroby autoimmunizacyjne i alergiczne skóry?
Dr Bartłomiej Kwiek
09:40 – 10:00 Witamina D w atopowym zapaleniu skóry – fakty i mity
Dr hab. Anna Lis – Święty
10:00 – 10:20 Dlaczego pacjenci z łuszczycą nie zawsze odpowiadają na leczenie biologiczne?
Prof. Joanna Narbutt
10:20 – 10:40 Dlaczego pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi nie zawsze odpowiadają na rutynową terapię i prezentują różnorodnepowikłania?
Dr hab. Agnieszka Żebrowska
10:40 – 11:00 Czy kolonizacja Staphylococci w nosie wpływa na przebieg AZS?
Dr hab. Zbigniew Samochocki
11:00 – 11:15 Dyskusja
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa

 

11:30 – 13:00 Sesja 10
Dermatologia wieku dziecięcego III
Prof. Rafał Czajkowski, Dr hab. Mariola Pawlaczyk
11:30 – 11:50 Dermatozy noworodków
Dr hab. Mariola Pawlaczyk
11:50 – 12:10 Diagnostyka i leczenie łupieżu czerwonego mieszkowego u dzieci – wyzwanie dla dermatologa
Dr Monika Kapińska – Mrowiecka
12:10 – 12:30 Bielactwo u dzieci
Prof. Rafał Czajkowski
12:30 – 12:50 Czy tylko trądzik jest problemem w okresie dojrzewania?
Prof. Barbara. Zegarska
12:50 – 13:00 Dyskusja
13:05 Zakończenie konferencji

 

13:10 – 14:10 Kurs praktyczny
Czy jesteś bezpieczny, czyli jak reagować w sytuacji zagrożenia?

KURS DOSTOSOWANY DO ZAWODU LEKARZA

Operator sił specjalnych „Igor”

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie