• atopowe zapalenie skóry
 • powiązania pokrzywki z chorobami internistycznymi
 • pokrzywka – diagnostyka
 • alergie pokarmowe u osób z atopią
 • nietolerancja glutenu,
 • alergie na mleko
 • odnowa bariery naskórkowej
 • wtórne zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze w chorobach alergicznych
 • wyprysk alergiczny i niealergiczny
 • wyprysk rąk
 • zmiany skórne prowokowane lekami
 • pielęgnacja skóry suchej u dzieci i dorosłych
 • przyczyny i leczenie świądu skóry
 • choroby pęcherzowe u dzieci i dorosłych
 • kolagenozy u dzieci i dorosłych
 • łuszczyca u dzieci i dorosłych
 • trądzik u dzieci i dorosłych
 • wstrząs –aktualne postępowanie terapeutyczne i profilaktyczne
 • choroby naczyniowe
 • genodermatozy
 • leki biologiczne w dermatologii (rytuksymab, omalizumab i inne)
 • leczenie miejscowe dermatologiczne (inhibitory kalcyneuryny, kortykosteroidy)
 • lecznictwo dermatologiczne – cyklosporyna, metotreksat
 • zmiany alergiczne w jamy ustnej

 

* organizatorzy zastrzegają sobie możliwość modyfikacji zarysu tematycznego