KOMITET ORGANIZACYJNY

 Przewodniczący Komitetu:

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak,
Klinika Dermatologii i Immunodermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak
Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, Białystok

Prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski
Klinika Dermatologii i Immunodermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

Dr n. med. Agnieszka Kalińska-Bienias
Klinika Dermatologii i Immunodermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Dr n. med. Bartłomiej Kwiek
Klinika Dermatologii i Immunodermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Lek. med. Beata Jakubowska
Klinika Dermatologii i Immunodermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Lek. med. Katarzyna Osipowicz
Klinika Dermatologii i Immunodermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak
Klinika Dermatologii i Immunodermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak
Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, Białystok

Prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski
Klinika Dermatologii i Immunodermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 

Członkowie Komitetu Naukowego:

 Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań

Dr hab. n. med. Wojciech Baran, prof. nadzw.
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

Dr hab. n. med. Monika Bowszyc – Dmochowska
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań

Prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska – Wcisło
Katedra i Klinika Dermatologii, Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Chodorowska
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Lublin

Prof. dr hab. n. med. Rafał Czajkowski
Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka – Operacz
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań

Dr n. med. Joanna Czuwara
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Urszula Demkow
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Marian Dmochowski
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań

Dr n. med. Elżbieta Grubska – Suchanek
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

Dr n. med. Monika Kapińska – Mrowiecka
Oddział Dermatologii, Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, Kraków

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
Katedra i Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Lublin

Dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. nadzw.
Klinika Dermatologii, Wojewódzki Szpital Zespolony, Kielce

Dr hab. n. med. Magdalena Lange
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

Dr hab. n. med. Anna Lis – Święty
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Katowice

Prof. dr hab. n. med. Joanna Maj
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski
Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
Katedra i Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański
Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

Dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk – Saczonek
Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn

Płk dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw.
Klinika Dermatologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

Dr hab. n. med. Mariola Pawlaczyk
Zakład Profilaktyki Chorób Skóry, Uniwersytet Medyczny, Poznań

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek
Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn

 Prof. dr hab. n. med. Adam Reich
Zakład i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Prof. dr hab. med. Barbara Rogala
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Śląskiego, Uniwersytet Medyczny, Katowice

Dr n. med. Danuta Rosińska – Borkowska
Gabinet Dermatologiczny, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska – Wojdyło
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 

Dr hab. n. med. Zbigniew Samochocki
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Dr hab. n. med. Radosław Śpiewak, prof. nadzw.
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Jagielloński CM, Kraków

 Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Waszczykowska
Katedra Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Prof. dr hab n. med. Anna Woźniacka
Katedra Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska
Katedra Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Dr hab. n. med. Agnieszka Żebrowska
Katedra Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź