KOMITET ORGANIZACYJNY

 Przewodniczący Komitetu:

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak,
Klinika Dermatologii i Immunodermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak
Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, Białystok

Prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski
Klinika Dermatologii i Immunodermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

Dr n. med. Agnieszka Kalińska-Bienias
Klinika Dermatologii i Immunodermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Dr n. med. Bartłomiej Kwiek
Klinika Dermatologii i Immunodermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Lek. med. Beata Jakubowska
Klinika Dermatologii i Immunodermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Lek. med. Katarzyna Osipowicz
Klinika Dermatologii i Immunodermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak
Klinika Dermatologii i Immunodermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak
Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, Białystok

Prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski
Klinika Dermatologii i Immunodermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 

Członkowie Komitetu Naukowego:

 Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań

Dr hab. n. med. Wojciech Baran, prof. nadzw.
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

Prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska – Wcisło
Katedra i Klinika Dermatologii, Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka – Operacz
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań

Prof. dr hab. n. med. Marian Dmochowski
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
Katedra i Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Lublin

Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
Katedra i Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski
Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
Katedra i Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny, Łódź

 Prof. dr hab. n. med. Roman J. Nowicki
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

 Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Płk dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw.
Klinika Dermatologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

 Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek
Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn

 Prof. dr hab. n. med. Adam Reich
Zakład i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

 Prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

Dr hab. n. med. Zbigniew Samochocki
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 Dr hab. n. med. Radosław Śpiewak, prof. nadzw.
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Jagielloński CM, Kraków

 Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Waszczykowska
Katedra Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź

 Prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska
Katedra Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Dr hab. n. med. Monika Bowszyc – Dmochowska
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań

Dr n. med. Joanna Czuwara
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Dr n. med. Elżbieta Grubska – Suchanek
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

Dr n. med. Monika Kapińska – Mrowiecka
Oddział Dermatologii, Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, Kraków

Dr hab. n. med. Magdalena Lange
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

Dr hab. n. med. Anna Lis – Święty
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Katowice

Dr n. med. Danuta Rosińska – Borkowska
Gabinet Dermatologiczny, Warszawa